FiskOnlines fiskare gör alltid en kvalitétsbedömning

Vad är kvalité för oss?

Om du fick välja, skulle du då vilja ha fisk som är gammal, transporterad runt jordklotet, oschysst fiskad, framställda på ett oetiskt sätt?

Det är så verkligheten har sett ut fram tills nu.

FiskOnline ger dig ett bättre alternativ!
Fiskonline erbjuder 100% schysst närfiskad fisk direkt från vår fiskeflotta. Inga skadliga transporter som bidrar till miljöförstöringen.
Fisket bedrivs småskaligt med passiva redskap. Båtarna är små, under 12 meter långa. Fiskaren är oftast själv i båten, men vid högsäsong kan en lottkarl följa med för att hjälpa till.

Småskaligt fiske är vad det låter. Litet, enkla, traditionella fiskemetoder och sunt tänkande. 
Detta bidrar till rikare hav med hållbara bestånd. Så långt från det industriella fisket man kan komma. Därför fiskar vi schysst, hållbart och med stolthet!

För Fiskonline är kvalité en självklarhet och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt arbete för att upprätthålla den höga kvalité vi har på våra råvaror och dess hantering.
Vi ställer stora krav på våra fiskare då FiskOnline är ett varumärke som kännetecknas av dess höga standard och kvalité.

Våra fiskare genomför egenkontrollprogram i enlighet med HACCP som är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.
För FiskOnline handlar kvalité inte enbart om produkten som råvara och hur den hanteras innan den når kunden, utan även om hur arbetet utförs och med vilka metoder. Vi ställer krav på att fisket skall bedrivas hållbart, och tillsammans med fiskarna arbetar vi kontinuerligt för bättre och mer effektiva fiskemetoder som skonar både miljö och fiskbestånd.

 

Klicka för att läsa mer
ICA Nättran
Smarriga recept på färsk fisk!
Fiskarnas hamnar
Individuell prissättning